Psychotherapie

Psychotherapie

Psychotherapie is de eerste keus behandeling voor de meeste psychische aandoeningen en daarom opgenomen in de richtlijnen met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg. Psychotherapeutische behandeling is gericht op het opheffen, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten.

U kunt zich het beste tot een psychotherapeut wenden wanneer uw klachten of problemen meerdere terreinen van uw leven negatief beïnvloeden (zoals werk, relaties) en als u langdurige klachten heeft als somberheid, angsten, ernstige burn-out, dwanghandelingen, lichamelijke klachten, relatieproblemen, problemen die met uw persoonlijkheid te maken hebben en als u moeite heeft zaken die in uw leven gebeurd zijn te verwerken.

Psychotherapie vraagt om de bereidheid om uzelf, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens samen met uw psychotherapeut onder de loep te nemen en er mee aan de slag te gaan. Dat kost veel energie en vaak ook tijd. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het confronteert u met pijnlijke gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen. Samen met u zullen we een specialistische behandeling op maat maken, met gebruik van evidence based technieken, protocollen en methodieken uit verschillende richtingen zoals: