Aanmelden

Aanmelden

U kunt zich het beste aanmelden bij Psychologenpraktijk Emons door contact op te nemen via de website. In de regel wordt er binnen enkele werkdagen contact met u opgenomen om de aanmelding door te nemen. Voor behandeling binnen de Basis- en Specialistische GGZ is altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Het is belangrijk dat deze voldoet aan de door de overheid en de zorgverzekeraars gestelde voorwaarden. U loopt anders het risico dat uw verzekeraar uw declaratie zal afwijzen. In de verwijsbrief moeten in elk geval de volgende gegevens staan:

  • Datum verwijzing. Deze moet voor de datum van het eerste gesprek liggen (maar niet meer dan een half jaar).
  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Uw NAW-gegevens en geboortedatum.
  • Uit de verwijsbrief moet blijken dat de verwijzer een psychische stoornis bij u vermoedt.
  • Er moet vermeld worden of u verwezen wordt voor behandeling binnen de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.